Life Viewing richt zich vooral op mensen die vragen hebben bij de (verdere) invulling van hun leven en daarbij op twijfels stuiten. Life Viewing biedt kortdurende inzichtgevende ondersteuning bij levensdilemma's. Dat kunnen persoonlijke vraagstukken zijn, relationele problemen, werkproblemen of opgelopen trauma's. Uitgaande van de hulpvraag kunnen verschillende invalshoeken gekozen worden om tot een oplossing te komen. In het kennismakingsgesprek wordt samen bekeken en gekozen welke invalshoek het best bij uw probleem zou passen. De knoppen en kernwoorden verwijzen naar de verschillende mogelijkheden en leiden naar meer informatie over dat onderwerp.

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een therapievorm die gebruik maakt van hypnose of trance en die bij verschillende soorten problemen heel effectief is.

Panorama's

Panorama's zijn visuele weergaven of wel verbeeldingen van hetgeen u bezig houdt. Ze helpen overzicht en inzicht te krijgen.

Lifecoaching

Veranderen er allerlei dingen in je leven en heb je behoefte aan iemand die meedenkt en mogelijkheden kan aandragen, dan kan een coachingstraject een oplossing bieden.

BEST poppen

De BESTpoppen worden gebruikt om

Weetjes

Hier vindt men praktische informatie over hoe zaken geregeld zijn in de praktijk.  

Contact

Hier vindt men informatie over de achtergrond van de praktijk. Hier staan ook de contactgegevens en kan men een contactformulier invullen.