Hypnotherapie is een therapievorm die gebruik maakt van trance en visualisatie. Hypnose wordt therapeutisch ingezet en wel als middel om dichter bij onbewuste gevoelens en overtuigingen te komen, die het dagelijkse leven beïnvloeden. Het geeft inzichten die in het gewone leven doorwerken en helpen doelen te bereiken. Men spreekt de eigen (soms niet meer bewuste) mogelijkheden en krachten aan om de problemen op te lossen

Life Viewing werkt veelal met een combinatie van technieken en methoden. De technieken of methoden die worden toegepast zijn afhankelijk van de vraagstelling van de client. Toegepast kunnen bijvoorbeeld worden de volgende methodieken: ontspanning, visualisaties, innerlijk kind, regressie, symbooldrama, panorama's, sociaal panorama, opstellingen, levenslijn, bondingtherapie, etc.

Bij Johanna leer ik te kijken naar mijn emoties en hoe ik daar het beste mee om kan gaan. Hiermee ga ik actief aan het werk waardoor alles een plekje krijgt. De sessies geven mij overzicht en rust, hierdoor krijg ik inzicht in mijn manier van handelen.
Het is fijn dan ik nu verder kan bouwen met een nieuw geslagen fundering.
Barbara

Hypnotherapie kan bij een scala van problemen worden ingezet: angsten, stoppen met roken, onverklaarbare pijnen, onzekerheid, ontbreken van een toekomstvisie, aanhoudende rouw, contactproblemen in familieverband, onvolledige hechting, sociale dilemma’s, trauma’s.Bij traumaverwerking en angstreductie na een ingrijpende, beangstigende gebeurtenissen kan ook EMDR worden gebruikt.

Een sessie duurt doorgaans ruim een uur en kost € 75,-. Dit dient contant te worden betaald.
Aanmelden via het contactformulier of via 06-12126453