Soms gebeurt er iets waardoor het eerste contact met je baby niet lekker loopt. De start is moeilijk en dit kan doorwerken in hoe het verder loopt tussen jullie. Dat kan gebeurd zijn door ziekte, door het verlies van een dierbare rond de bevalling, door een vroeg geboorte, scheiding tijdens de zwangerschap, er alleen voor staan, etc. Er zijn vele gebeurtenissen waardoor het contact met je kind minder soepel loopt.

Er is een therapie vorm die juist hierop gericht is en helpt bij het verstoorde hechtingsproces. Dit wordt wel in het Nederlands hechtingstherapie genoemd maar in Life Viewing wordt er de engelse term ‘bondingtherapy’ gebruikt omdat deze hulp gericht is op de ouder. Het gaat om het herstel van het openstaan voor je kind, dat door wat voor reden dan ook geblokkeerd is geraakt .

Voor meer informatie of aanmelding bel 06-12126453 of gebruik het contactformulier.