Trauma’s gaan vaak in meer of mindere mate het leven beïnvloeden als zij niet verwerkt kunnen worden. Als de nawerking van een ervaren trauma niet op een natuurlijke wijze oplost dan kan hypnotherapie helpen om met het trauma om te gaan of het zo te verwerken dat het niet meer een bepalende invloed heeft op je leven. Soms wordt gebruik gemaakt van EMDR  maar soms zijn andere interventies meer aangewezen. Op welke wijze er gewerkt zal worden met het trauma wordt van te voren goed uitgelegd.

 

Voor meer informatie of aanmelding bel 06-12126453 of gebruik het contactformulier.