Situaties kunnen ook met behulp van therapeutische kaarten worden weergegeven. Hierbij wordt een thema uit uw leven symbolisch weergegeven met behulp van kaarten met voorstellingen daarop. De groepering van de kaarten wordt vervolgens samen bekeken en besproken om de betekenis van de ordening te achterhalen. Dit geeft inzicht in de situatie en vaak ook omtrent hoe men met de situatie om kan gaan of hoe men deze op kan lossen.

Voorbeelden van kaarten